top of page
Ludo.jpg

OVER LUDO KEUNEN

Aanpak 

 

Wat ik tot nu toe als organisatie-ontwikkelaar in een diversiteit van nationale en internationale trajecten vooral geleerd heb, is dat mensen bereid zijn om zelf in beweging te komen als ze zich erkend en geraakt voelen. Graag blijf ik gepassioneerd mee zoeken naar wat echt nodig is om organisaties of teams sterker te maken in wat ze in deze wereld te doen hebben. Vanuit mijn achtergrond als klinisch psycholoog en bedrijfskundige blijf ik geboeid om telkens nieuwe trajecten te ontwerpen die aansluiten bij een gezamenlijk gewenste toekomst.

 

Qua aanpak geloof ik het meest in een eclectische benadering waarin ik verschillende ‘scholen’ (transitiemanagement, procesbegeleiding, systeemdenken, appreciatieve benadering…) kan combineren, altijd vanuit een fundamentele focus op ontwikkelen vanuit reeds aanwezige kwaliteiten of sterktes. Als CIGO-begeleider komt daarin Appreciative Inquiry als manier van kijken sterk op de voorgrond, in mijn organisatietrajecten zoek ik meervoudig partijdig naar de ‘common purpose’ die richting en energie geeft, en in teamontwikkeling wil ik weten of er voelbare connectie is tussen wat individu en team als eigen bijdrage zien. In individuele coaching trajecten tot slot komt er dikwijls nieuwe zuurstof als ‘moeten’ ‘willen’ mag worden. Van klanten hoor ik dat ik er in slaag om op een speelse maar rake manier lastige boodschappen op tafel te krijgen en daardoor op een laagdrempelige manier hardnekkige patronen in beweging kan krijgen. Mijn grootste voldoening ervaar ik zelf als ik mensen in hun waarde kan laten én hen tegelijkertijd durf stretchen om nieuwe horizonten te verkennen.

 

Achtergrond

 

Als start van mijn carrière doceerde ik aan de Universiteit Hasselt organisatiepsychologie en groepsdynamica. Na enkele samenwerkingen vanuit UHasselt met het bedrijfsleven, ging ik in op de opportuniteit om mijn kennis in de praktijk om te zetten bij Bekaert-Stanwick, een Belgisch consultancybureau. Tijdens een PhD programma aan de Case Western Reserve University in Cleveland (Ohio), werd ik besmet met het virus van Appreciative Inquiry, een veranderbenadering waarin vertrokken wordt van bewezen sterktes in plaats van het klassieke deficit-denken. Het contact met Bill Pasmore leidde jaren later tot een expat assignment in New York City bij de Delta Consulting Group. Hier maakte ik kennis met grootschalige strategische veranderingstrajecten en kreeg ik de kriebel te pakken voor het internationale werk. 

 

Terug in België kreeg ik niet lang daarna een aanbod van PricewarehouseCoopers, wat mijn carrière helemaal op het internationale spoor bracht en me op 40-jarige leeftijd ook het vertrouwen gaf om zelf met een consultingbureau te starten. Tot mijn verrassing bleef ik actief in grote internationale projecten en deed ook tal van opdrachten in het Midden-Oosten. Een boeiende vaststelling in deze uiteenlopende contexten en cross-culturele verschillen, is een grote onderliggende constante op vlak van menselijke waarden en dynamiek. Ik zag dat mensen au fond graag samenwerken... àls er een basis van erkenning is. Als medewerkers mogen zijn wie ze zijn. Als er door erkenning een gedragen groep ontstaat waar ook lastige zaken bespreekbaar zijn. Als er tijd wordt gemaakt voor een aantal basisvragen die aansluiten bij ieders 'origin': 'wat doe ik hier?' en 'wat wil ik hier?'. 

In het runnen van een bedrijf en in het doen slagen van de missie gaat het daarom ook om mensen. Terwijl een goede strategie absoluut noodzakelijk is, en een stabiel richtbaken is voor acties, garandeert het geen succes. De gedrevenheid om de strategische acties waar te maken hangt immers af van de 'verbindkracht', de menselijke factor. Ik vergelijk deze menselijke factor graag met het getal π: een vaste waarde (3,141592...), en tegelijk oneindig veranderlijk. 

 

PI (π) werd de afkorting van People Intent. Met People Intent daag ik organisaties en hun leiders uit om deze veranderlijkheid van de menselijke factor als een kracht te leren inzetten. Dit is een weg zonder pasklare kaart. De menselijke dynamiek bepaalt de weg. Het is een kunst om dit te leren aanvoelen om zo op deze golf van kracht te kunnen mee surfen. 

In dit openstaan voor de oorspronkelijke beweging voel ik me verbonden met de kunstenaar Gaudí. Ook hij gaat steeds op zoek naar puurheid en authenticiteit, waarbij hij werkt met speelse en originele vormen. Door Gaudì laat ik me graag uitdagen om in mijn werk de gebaande paden achterwege te laten, om te kiezen voor ongebruikelijke werkwijzen die uitnodigen om het vaste denk- of doe-kader te verlaten. Steeds echter vanuit een sfeer van vertrouwen en veiligheid, zodat spannende stappen vol rust kunnen gezet worden. Ook metaforen of rituelen zet ik graag in om verbinding, verdieping, en verankering te faciliteren, zodat de ontstane verandering ook herkenbaar en blijvend is.

Benieuwd hoe ik voor jou het verschil kan mee-maken? 

Fiets handvatten

'Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving'.

 

- Albert Einstein -

ingrediënten
People Intent Ingrediënten
Schermafbeelding 2021-01-29 om 10.09.35.

=

 • zoeken naar wat werkt

 • met energie als barometer

 • grote transities waarmaken in haalbare stappen

Oplossingsgericht

Schermafbeelding 2021-01-29 om 10.09.35.

=

 • De behoefte bepaalt het ontwerp

 • Procesbegeleiding vanuit bescheidenheid

 • Menselijke dynamieken hebben een eigen (psycho-)logica 

 Organisch proces 

Schermafbeelding 2021-01-29 om 10.09.35.

=

 • maatwerk vraagt verschillende brillen

 • meervoudige partijdigheid

 • eerst invoegen, dan toevoegen

   Eclectisch   

Schermafbeelding 2021-01-29 om 10.09.35.

=

 • Geraakt worden is nodig voor impact

 • Ratio en humor zijn verenigbaar

 • Oefenen met polariteiten is heilzaam

 Speels mét impact 

bottom of page