top of page
Image by Paolo Nicolello

ENABLING TRANSITIONS 

Het leven is een permanente aanpassing aan nieuwe omstandigheden, verwachtingen of behoeften. Steeds veranderlijk en dus per definitie tijdelijk en relatief. Toch kan het lastig zijn om mee te bewegen met deze veranderingen. Als mens, maar zeker ook als organisatie.

 

Transities gaan altijd over het aanleren van nieuw gedrag: anders kijken, anders denken, anders doen. Een wezenlijk verschil in het kunnen mee bewegen met deze noodzakelijke veranderingen, ligt in de aard van de keuze die eraan ten grondslag ligt. Hoe bewuster en hoe meer gedeeld de keuze is, des te natuurlijker de transitie zal verlopen.

 

Vanuit People Intent is het 'hoe veranderen?' daarom nog belangrijker dan het 'wat veranderen?': door het zorgzaam afstemmen van de menselijke dynamiek, wordt in transities de vertaling gemaakt van 'moeten' naar 'willen'. Zodra de wil om mee te bewegen is geactiveerd, ontstaat er een actief engagement van de betrokkenen. Samen met een gedegen expertise vormt dit de sleutel tot een gedragen transitie. Dan is verandering geen hard labeur, maar een gedeelde reis naar meer effectiviteit én voldoening. change management consultancy

Wil je jouw team of organisatie meekrijgen in een andere richting? 

Wil je bouwen aan een wendbare organisatie?

Wil je een 'verander drive' creëren?

Image by Adora Goodenough

TEVREDEN KLANTEN AAN HET WOORD

"Al in uiteenlopende verandertrajecten heeft Ludo bewezen een scherp analytisch inzicht en resultaatgerichte aanpak te combineren met bijzonder veel oog voor draagvlak en co-creëren van de 'to be' situatie. Impactvolle en duurzame veranderingen zijn de resultaten geweest van onze samenwerking. Met People Intent is de people side of change in bekwame handen."


- Flor Boeckx, Corporate HR Director - Ajinomoto Omnichem - 

'One of the things I learnt when I was negotiating was that until I changed myself I could not change others'

 

-Nelson Mandela-

bottom of page